Pau Rausell participa en una sessió informativa sobre el procés d’elaboració del Pla Estratègic de Ferrol