Finalment s’ha publicat un dels documents més rellevants del projecte DESIGNSCAPES.

Després d’un llarg procés de gestació, consultes i millores, arriba a la llum el document “White Paper on Design Enabled Innovation in Europe”. Amb aquest treball es va tancant un procés que es fa ja quasi 4 anys, i amb el qual pràcticament es dona per conclòs el projecte DESIGNSCAPES.

Des d’unes prèvies reflexions sobre el disseny i els processos urbans aparegudes en el llibre Innovation Capacity and the City. The Enabling Role of Design, el procés de conformació del document es va iniciar amb la redacció d’un inicial “Green Paper” després de l’èxit de la conferència intermèdia celebrada a Brussel·les, en el Comité de les Regions, el 17 de maig de 2019. A partir d’aqueix moment es va obrir un processos de consultes que concloc en el Designscapes Policy Forum: Design & Public Policy A Two-Way Street, celebrat a València al març de 2020, just abans de la pandèmia.

A partir d’aqueix moment l’equip d’Econcult, liderat per Chuan Li es va encarregar de redactar un document que decantara tota la informació obtinguda tant des del punt de vista teòric com empíric.

El resultat és un diagnòstic de la situació i un conjunt de propostes d’orientació de les polítiques orientades al disseny a diferents escales territorials. El disseny no sols impulsa la innovació i el rendiment de les empreses, sinó que també pot permetre el canvi sistèmic i la transició cap a una societat verda, inclusiva i sostenible. Les ciutats són centres d’innovació que creguen condicions favorables perquè es materialitze la IO. Els responsables polítics haurien de tindre en compte i aprofitar plenament aquesta capacitat a l’hora de desenvolupar i aplicar polítiques d’innovació en matèria de disseny. Per a aconseguir una perspectiva àmplia de la política d’innovació, és fonamental potenciar la capacitat de dels entorns urbans europeus.

El White Paper on Design Enabled Innovation in Europe, és un document que pretén exercir una notable influència en la configuració de les polítiques orientades al disseny a la UE. La nova política de disseny de la UE hauria de tindre com a objectiu explotar el potencial generador dels entorns urbans en el major nombre possible de ciutats europees per a fomentar l’adopció i l’ampliació de la innovació facilitada pel disseny per part de les empreses existents, les organitzacions de la societat civil, les institucions acadèmiques, l’administració pública i altres parts interessades en l’àmbit urbà, millorant en última instància la capacitat d’innovació en matèria de disseny de les ciutats europees per a aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible mitjançant una resposta satisfactòria als urgents reptes mundials.

El White Paper on Design Enabled Innovation in Europe, és un document que pretén exercir una notable influència en la configuració de les polítiques orientades al disseny a la UE. La nova política de disseny de la UE hauria de tindre com a objectiu explotar el potencial generador dels entorns urbans en el major nombre possible de ciutats europees per a fomentar l'adopció i l'ampliació de la IO per part de les empreses existents, les organitzacions de la societat civil, les institucions acadèmiques, l'administració pública i altres parts interessades en l'àmbit urbà, millorant en última instància la capacitat d'innovació en matèria de disseny de les ciutats europees per a aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible mitjançant una resposta satisfactòria als urgents reptes mundials.