Cultural value and economic value of musical heritage

Abstract
Book section Data de publicació 2017 Llibre Estudios jurídicos sobre patrimonio cultural musical Edició 1ª ed. Editors Reyes Marzal Raga (coord.) Publisher Aranzadi Capítols 6 ISBN 9788490996270