Valorar el patrimoni històric. Qui paga per la història?

Abstract
Julio Montagut Marqués Pau Rausell Köster Secció de llibre Data de publicació 2011 Llibre Actes del IIIer Congrés d'Estudis de l'Horta Nord Pàgines 325-352 Editors Editorial UPV ISBN 978-84-8363-645-9