València, la cultura en la definició de la destinació turística

Abstract
El turisme urbà o metropolità és un fenomen complex i que es presenta des de mitjan anys 80 com un dels sectors turístics amb demandes emergents. Variades raons, tant des del punt de vista de la demanda com de l’oferta, poden explicar aquesta tendència.
Article de premsa Data de publicació 2004 Journal Gestión en H: cuadernos de gestión y dirección de hoteles y restaurantes Volume 2 Issue 18 Pages 26-36