Una aproximació al turisme urbà. El valor de la ciutat empaquetada en el cas de València

Abstract
Aquest treball tracta de desenvolupar un nou concepte útil per a analitzar el fenomen del turisme urbà: la ciutat empaqueteu; a)com a catàleg sintètic de l’oferta turística de les ciutats, b)com a element prescriptor de la demanda i c) configurador de la imatge de la ciutat. Aquest concepte tracta de lligar les connexions entre les estratègies de residents, planificadors i agents privats. Analitza també el fenomen emergent del turisme urbà, a més de proposar una aproximació quantitativa al concepte de la “ciutat empaquetada” a través del mètode de la valoració contingent aplicat a València. Per a això proposa una anàlisi de la recent configuració de la ciutat de València com a destí urbà.

Article de premsa Data de publicació 2005 Journal Revista De Economía, Turismo Sociedad Y Medio Ambiente Issue 2 Pages 9-34