Una anàlisi de la gestió de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM)

Abstract

L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) és una de les institucions més significatives de l’espai cultural de la Comunitat Valenciana. El seu paper com a museu d’Art Modern constitueix avui dia una de les referències més importants en la realitat museística nacional. La consistència del seu projecte, la seva repercussió i la seva consolidació en un espai de temps relativament curt ha cridat l’atenció dels especialistes. El fet que sorgeixi a partir d’una iniciativa del sector públic i en un espai relativament perifèric quant a la forta concentració i centralització que viu el panorama artístic mundial, li confereix una singularitat especial que exigeix una certa atenció a les seves pautes de gestió.

Secció de llibre Data de publicació 2001 Llibre Gestión de proyectos culturales: Análisis de casos Pàgines 41-63 Editors Joan Font, Lluís Bonet, Xavier Castañer Publisher Ariel ISBN 84-344-6799-2