Un exercici de prospectiva entorn dels Observatoris Culturals

Abstract

Aquest article té com a objecte realitzar una aproximació entorn del paper i la naturalesa dels observatoris culturals en un escenari de futur. Tal escenari es caracteritza per la complexitat que caracteritza les relacions entre cultura i desenvolupament (humà i ambientalment sostenible), el caràcter micro, múltiple, emergent i intangible de molts dels impactes que ens interessa avaluar determina un repte decisiu per a la planificació cultural. La perspectiva d’anàlisi de l’economia de la cultura serà la nostra principal eina a tal fi.

Article de premsa Journal Periférica Internacional. Revista Para El análisis De La Cultura Y El Territorio Volume 14 Pages 133-153