Una anàlisi de la gestió de les institucions culturals: El cas específic dels museus

Abstract

Els Museus com a institució han sigut abordats des de diverses disciplines. L’Economia, o més precisament l’Economia Aplicada a la Cultura ha fet dels museus objectes susceptibles de ser estudiats amb els instruments de l’anàlisi econòmica, donant lloc a l’aparició d’una àrea denominada Economia dels Museus. No obstant això, la Comptabilitat de Gestió no ha mostrat major interés en el Museu com a institució subjecte d’estudi, encara quan la noció de museu com a guardià del patrimoni públic a dau passe a la concepció del museu com a negoci, amb productes altament comercials i amb un enfocament més centrat en el visitant que en les col·leccions. El present article té com a objectiu presentar algunes peculiaritats de la gestió museística, especialment les derivades en la definició de la missió del museu i el conflicte d’interessos existents entorn dels diversos agents involucrats, ja siga l’estat com a proveïdor de fons, la comunitat, el visitant, els directors, a més dels qui contribueixen en el procés de creació de valor en el mercat d’art com els artistes, galeristes, col·leccionistes, crítics, comissaris i altres experts. Es conclou que el disseny i implementació d’eines per al control de gestió, concordes a cada institució i consolidant les diferents perspectives de tots els agents involucrats, aportarà a la institució que el cree, una eina fonamental per al monitoratge de la seua gestió i la consecució dels seus objectius.

Carolina Asuaga Pau Rausell Köster Article de premsa Data de publicació 2006 Journal Revista Iberoamericana De Contabilidad De Gestión Volume 4 Issue 8 Pages 83-104