Turisme, cultural i competitivitat urbana: El cas de la ciutat de València

Abstract
Les actuacions públiques en matèria de desenvolupament urbà passen per redefinir les estratègies de sectors tan importants com el cultural i el turístic, no obstant això, aquests canvis en les polítiques públiques porten parelles unes conseqüències econòmiques i socials per a la ciutat. En aquest treball es mostra la política duta a terme a la ciutat de València i com una estratègia de modernització de la ciutat ha modificat els referents culturals generant competitivitat entre l’oferta turística urbana.
Salvador Carrasco Arroyo Pau Rausell Köster Informe Data de publicació 2005 City La Habana Institution IV Congreso Internacional de Cultura y Desarrollo