L’impacte de la indústria musical a Europa i els models de negoci implicats en la seua cadena de valor

Abstract

Aquest capítol analitza l’impacte de la indústria musical a Europa. Encara que l’impacte directe i indirecte d’aquesta indústria en l’economia europea és significatiu, el sector està format per diferents activitats i empreses, que competeixen i troben diversos reptes en ell. La situació actual d’aquestes empreses i organitzacions es presenta a través d’una anàlisi dels models de negoci de diverses empreses que es dediquen a diverses activitats al llarg de la cadena de valor de la indústria, com la producció, l’edició, la distribució i l’exhibició de música. A més, s’analitza la transformació digital i el creixement de la rivalitat detectat en aquestes activitats.

Blanca de Miguel Molina Rafael Boix-Doménech Pau Rausell-Köster Secció de llibre Data de publicació 2021 Paraules clau Music industry Business models Value chain European economy Llibre Music as Intangible Cultural Heritage Pàgines 9-5 Edició Open Acces Editors Blanca de-Miguel-MolinaVirginia Santamarina-CamposMaría de-Miguel-MolinaRafael Boix-Doménech Publisher Springer Capítols The Impact of the Music Industry in Europe and the Business Models Involved in Its Value Chain DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-76882-9 ISBN 978-3-030-76881-2