Sistemes estadístics per a l’economia de la cultura en Espanya

Abstract

En aquest treball es presenta la situació actual de les eines d’informació sobre la realitat cultural espanyola que estan disponibles. A partir d’una llista de fonts potencials d’informació, l’anàlisi se centra en l’arquitectura de les estadístiques culturals i en l’existència dels anomenats observatoris culturals.

Pau Rausell Köster Vicente Coll Serrano Cristina Pardo García Article de premsa Data de publicació 2018 Journal Revista Observatório Volume 23 Pages 79-91