Sector cultural i riquesa de les regions: a la recerca de causalitats

Abstract

Les primeres anotacions sobre la correlació entre creativitat i renda per càpita territorial ens els proporciona una recent representació del European Cluster Observatory (Power i Nielsen, 2010), en presentar la constatació empírica d’una forta correlació entre la renda per càpita regional i l’ocupació en el sector cultural per al conjunt de les regions d’Europa

Pau Rausell Köster Raül Abeledo Sanchis Francisco Marco Serrano Article de premsa Data de publicació 2011 Journal Ekonomiaz Volume 3º cuatrimestre, 2011 Issue 78 Pages 66-90