Reutilització d’infraestructures obsoletes: el cas del llit del Guadalmedina

Abstract

En aquest treball presentem un procés urbà que fomentarà els beneficis d’una infraestructura obsoleta a través de l’ús públic, que funciona com a catalitzador de la revitalització econòmica. El riu Guadalmedina, a Màlaga (Espanya), és un riu sec que divideix la ciutat en dues parts. Els arquitectes van elaborar plans per a recuperar aquesta zona com a espai públic. Els polítics van convocar audiències. Els editorialistes van escriure apassionats comentaris. Però tot el que van planejar era massa costós i no es va fer res durant dècades. El model obert d’ús públic del Guadalmedina que es presenta en aquesta proposta és un exemple de les noves formes d’intervenció urbana en un context caracteritzat per les dificultats per a realitzar grans intervencions que suposen un gran esforç inversor. Pertany a l’òrbita de les noves tendències d’intervenció urbanística basades en la creació de nous espais d’oportunitat social, d’alt impacte, alta efectivitat i baixos pressupostos. Suposa la mobilització dels recursos infrautilitzats de la ciutat, en aquest cas el Guadalmedina i tota la seua àrea d’influència, la intel·ligència urbana i les oportunitats per a generar nous recursos per al desenvolupament econòmic i el gaudi social. L’activació d’aquests recursos com a efectes multiplicadors no sols implica una renovació física, sinó també, la generació de noves activitats per a dinamitzar l’economia local i la societat civil. La integració dels projectes urbans en l’economia local és positiva en tots els sentits possibles: genera oportunitats per a la posada en marxa de noves activitats que fomenten el comerç local, noves activitats d’atracció turística i la reutilització de les capacitats existents a la ciutat. L’estratègia de Guadalmedina que propose es basa en les següents proposicions (i) No esperar més per a gaudir de la ciutat. (ii) Mantindre, facilitar i potenciar els usos existents. (iii) Sense construir en el llit del riu. (iv) Acostar la ciutat al riu. (v) Implicació veïnal. (vaig veure) Unir mar, muntanya i ciutat. (vii) Recuperar l’Albereda (Carrer Major que creua el Guadalmedina) com a saló urbà. (viii) Fomentar la identitat dels ciutadans amb el Guadalmedina. (ix) Treballar aigües avall.

Ramón Marrades Chema Segovia Secció de llibre Data de publicació 2013 Llibre Architecture & Planning in Times of Scarcity. Reclaiming the Possibility of Making Pàgines 126-135 Editors Softgrid, AESOP & IFHP Capítols Part III: Adaptation ISBN 978-0992782306