Què pot dir l’economia de la literatura infantil i juvenil? Moltes coses.

Abstract
En aquest treball es pretén mostrar quines són les possibilitats de l’Economia per a interpretar el fenomen de la literatura Infantil i Juvenil. En aquest sentit cal parlar d’una doble aproximació: a) una visió de l’Economia més restringida en la qual s’aproxima a les característiques del llibre infantil i juvenil com a producte b) una aproximació com a teoria de l’elecció racional des de la qual es pot tractar d’explicar les decisions dels creadors, els distribuïdors i els consumidors de literatura infantil i juvenil. Finalment, també des d’aquesta segona perspectiva es presenta una visió sobre les polítiques de promoció de la lectura. En conjunt s’apel·la, per tant, a la capacitat i a l’oportunitat de l’Economia, per a aprofundir en l’anàlisi de tots aquells fets socials que tinguen a veure amb la pràctica i la difusió de la cultura en general, i amb l’anàlisi de la literatura infantil i juvenil en particular.
Pau Rausell Köster Article de premsa Data de publicació 2006 Journal Primeras noticias de literatura infantil y juvenil Volume 218 Pages 41-46