Propostes per a una pla d’acció a mitjà termini en el Museu de Belles Arts Sant Pius V

Abstract
El present document suposa una resposta davant la demanda de la Gerència del Museu de BBAA Sant Pius V sobre la necessitat de reflexionar al voltant del model de museu davant els nous marcs contextuals que s’han anat imposant en els últims temps. Variacions en la variables d’entorn requereixen una adequada resposta per part del museu.
Pau Rausell Köster Raúl Abeledo Sanchis Informe Data de publicació 2007 City Valencia Institution Econcult. Universitat de València.