Proposta de Viabilitat per a la Unitat Museística Gen. Tèrmica

Abstract

En aquest context, i a demanda dels responsables de la unitat museística Ena.Tèrmica del Museu nacional de l’Energia de Ponferrada, els objectius del present treball són:

 A partir d’un marc teòric determinat, realitzar una anàlisi de l’actual funcionament de l’Ena.Tèrmica en el context del truncat projecte de l’Ena.Museu Nacional de l’Energia.

 Establir un marc contextual plausible en el qual es mourà el funcionament dels museus en els pròxims anys i els eixos dels quals són les conseqüències de la consolidació fiscal del sector públic i el seu marc restrictiu en termes de finançament, així com una demanda continguda de béns i serveis culturals i un entorn poc propici per a propostes de patrocini i mecenatge.

 Realitzar un exercici descriptiu sobre la realitat del funcionament de la unitat museística Ena.Tèrmica, l’any que porta en funcionament, tant de la situació pressupostària com dels visitants.

 Obtindre una visió global i ordenada sobre els objectius de la institució.

 Aproximar-se a partir d’estimacions, mitjançant la metodologia de les Taules Input-Output, a l’impacte en termes d’ocupació i valor afegit brut de les activitats econòmiques vinculades a l’existència de Gen. Tèrmica.

Pau Rausell Köster Julio Montagut Marqués Francisco Marco Serrano Joan Llinares Palau Informe Pages 1-73 City Valencia Institution Econcult