Per un nou contracte cívic en política cultural

Abstract
En les últimes dècades un dels arguments legitimadors de les polítiques culturals ha estat que la cultura s’ha convertit en un recurs econòmic, per la qual cosa moltes vegades davant la dificultat intrínseca de debatre al voltant de la pertinència, bondat o eficàcia de les polítiques culturals el discurs econòmic es converteix en l’argument definitiu que les impulsa.
Secció de llibre Data de publicació 2004 Llibre Realitats de la ciutat Publisher Ciutadans per una Cultura Democràtica i Participativa