Museus i economia

Abstract
En primer lloc, haig d’agrair a la DIBAM aquesta cordial invitació, encara que m’aclapara una mica això del “expert internacional”. Soc igual de nacional, el que passa és que soc d’una altra nació, però no tinc ni una ínfula de ser un expert internacional i el que sí que es pot dir és que ja sé per a què m’han anomenat: per a generar terror en els senyors Ottone i Sánchez. Ho confesso: soc economista. Perdonin, però un a vegades no pot triar el que vol ser, a mi m’ha tocat això.
Secció de llibre Data de publicació 2010 Llibre Pensar en Red. ¿Qué queremos para los museos? Pàgines 46-61 Publisher Dirección de bibliotecas y archivos. Gobierno de Chile. ISBN 978-956-244-233-6