Un model de doble forat de valoració de les àrees verdes urbanes: el tractament de respostes zero

Abstract

A causa de l’ampli suport als parcs públics i els espais oberts en les zones urbanes, existeix una necessitat creixent d’analitzar els beneficis socials generats per aquests serveis. La ciutat de València (Espanya) té un gran parc que es pot considerar la seva columna vertebral verda a causa de la seva distribució transversal que va al llarg de 9 dels 19 districtes en els quals es divideix la ciutat. Per tant, es va dur a terme una enquesta de valoració contingent per obtenir els beneficis no de mercat derivats de l’ús d’aquest parc pels habitants de València. A més, per tractar amb el gran nombre de respostes zero obtingudes, es va aplicar un model de doble emergència. Els resultats demostren que aquest model és més apropiat que altres enfocaments més senzills. També demostren que la disposició a pagar està relacionada positivament amb els ingressos i l’educació del demandat, com s’esperava. Una altra conclusió interessant és que la disposició a pagar també es veu afectada per la secció del parc en la qual es va dur a terme l’entrevista. La informació recollida en aquest estudi és d’interès per a la presa de decisions respecte a les qüestions mediambientals.

Salvador del Saz Salazar Pau Rausell Köster Article de premsa Data de publicació 2007 Journal Landscape Urban Planning Volume 84 Issue 3 Pages 241-251