Marketing Cultural

Abstract

Les diverses organitzacions requereixen de personal format al més alt nivell en l’àmbit del màrqueting. Com deia Peter Drucker, «un bon conseller delegat (CEO) serà un directiu de màrqueting que sap llegir un balanç». Ara bé, l’entorn competitiu actual es caracteritza per una gran especialització en els seus respectius sectors, amb tendències i característiques competitives molt diferents. Per a l’empresa, la clau està a dissenyar i implementar una estratègia a partir de les relacions inherents entre l’entorn socioeconòmic general i el seu sector d’activitat, adaptant i gestionant les seues diverses àrees funcionals a les característiques particulars del seu sector i a les tendències generals de l’entorn nacional i internacional.

En general, les bases conceptuals de la ciència del màrqueting solen ser les mateixes en tots els sectors: una bona orientació al mercat buscant la creació de valor per a tots els stakeholders de l’empresa (principalment consumidors, accionistes i empleats). Ara bé, la probabilitat d’èxit en les decisions comercials s’incrementa quan l’empresa defineix bé el seu públic i mercat objectiu i implanta estratègies i polítiques adaptades a les especificitats d’aqueix mercat.

Doncs bé, l’objectiu d’aquest llibre és tractar, per a l’àrea de màrqueting, aquesta creixent especialitat en sectors d’activitat, que requereix de coneixements més específics i sectorials. El llibre es dirigeix principalment a l’estudiant avançat de llicenciatura i de Màster en Direcció i Gestió d’Empreses (MBAs) que compte amb coneixements previs en el camp del màrqueting. L’estructura en catorze capítols, que cobreixen àrees d’especialització de creixent interés en l’àmbit empresarial, està dissenyada perquè, dins dels graus-llicenciatures del nou sistema de Bolonya, el programa enquadre fàcilment en les setmanes lectives d’un quadrimestre acadèmic. Així mateix, i a causa de la profunda cobertura dels temes i el suport d’exemples i casos pràctics d’empreses, també constitueix un excel·lent instrument per als cursos intensius Executive i un manual de suport per als directius de l’àrea de màrqueting de qualsevol tipus d’empresa.

El llibre és un esforç conjunt d’un grup ampli de professors i especialistes de diverses universitats, escoles de negoci i empreses, que han posat en comú els coneixements acadèmics i experiències professionals en les seues diverses àrees d’especialització. Els continguts estan desenvolupats d’una manera pràctica, amena i alhora rigorosa i profunda, que permetrà al lector descobrir les diverses especialitats sectorials dins de l’apassionant món del màrqueting.

Diana C. Pérez-Bustamante Yábar Pau Rausell Köster Secció de llibre Pàgines 43-68 Edició 1ª ed. Editors ESIC EDITORIAL ISBN 9788473569927