Els usos del Jardí del Túria

Abstract
Els parcs són en tota la seua dimensió espais públics en el sentit que proveeixen un lloc perquè qualsevol els use amb finalitats de descans, de relax o recreacionales en un entorn d’efectiva interrelació individual o col·lectiva en condicions d’una certa seguretat. (Low, Taplin, Scheld, 2005, pág 3). Els espais oberts i els parcs urbans s’han convertit en elements essencials en el desenvolupament de les ciutats pràcticament des de l’inici del la planificació urbana. El parc esdevé així en una vacuna d’ampli espectre que prevé a l’espai contra el estrés de la vida urbana, suavitza l’agressiu paisatge d’asfalt i ciment i recicla, converteix i purifica el soroll i els gasos de la motorització i de la contaminació.
Pau Rausell Köster Josep Sorribes Monrabal Salvador del Saz Salazar Informe Data de publicació 2006 City Valencia Institution Econcult