Les polítiques culturals a Europa: el cas espanyol

Abstract

Les primeres intervencions públiques en la vida cultural, més enllà del mecenatge de la Corona, s’inicien a Espanya en el segle XVIII. L’esperit il·lustrat que envolta als monarques de la nova dinastia borbònica inspira la posada en marxa de grans institucions culturals (Reials Acadèmies, Biblioteca Real i Teatre Real). Aquestes iniciatives s’emmarquen en el convenciment il·lustrat del paper de l’educació i la cultura per a promoure el progrés econòmic i social.
Informe Data de publicació 2004 Institution Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos