Les indústries creatives a la ciutat de València i la seua àrea metropolitana: evolució, efectes sobre la renda i relació amb l’engagement

Abstract

En aquest treball abordem el mesurament de les indústries creatives a la ciutat de València i la seua àrea metropolitana, així com la interacció entre indústries creatives i ciutadans en termes de generació de renda i d’engagement. Les indústries creatives generen el 5,6% de l’ocupació de la ciutat i el 3,9% de l’ocupació de la resta de l’àrea metropolitana. Els seus efectes estructura-els sobre la renda són positius, demostrant-se que la manera d’incrementar la renda de la ciutat no és estalviant en creació sinó incrementant el pes d’aquesta mena d’indústries sobre l’ocupació de la ciutat i de la major part de municipis de l’àrea metropolitana. L’efecte de les indústries creatives sobre li economia la ciutat i l’àrea metropolitana depén de factors d’oferta i evolucionaris lligats a la producció i a la innovació, i de l’atracció, fidelització i interacció amb el públic al qual vaja dirigida aquesta oferta (engagement).

Secció de llibre Llibre Investigaciones clave en la transformación del modelo económico valenciano Pàgines 145-183 Publisher Vicerrectorado de Proyección Territorial y Social (Universidad de Valencia) Capítols 5 ISBN 978-84-9133-229-9