Les Polítiques Culturals i les Ciències Econòmiques. Més enllà de la lògica positiva de l’acció pública.

Abstract
L’Economia de la Cultura, com a subdisciplina de l’Economia, realment es desenvolupa a partir d’una discussió estricta sobre política cultural. Malgrat aquesta constatació, és evident que des del punt de vista de l’anàlisi positiva i a partir del plantejament disciplinar de l’Economia, el marc conceptual que explica la intervenció pública en cultura prové dels esquemes de racionalització dels processos d’acció pública. Si existeix un acord en l’àmbit de l’Economia de la Cultura és que, malgrat els esments que fan alguns dels clàssics sobre els béns i serveis culturals, el treball que dona el tret d’eixida en la formació de l’especialitat d’Economia de la Cultura és el treball de Baumol i Bowen: “Performing arts, the economic dilema. A study of problems common to theatre, opera, music and danse” aparegut en 1966. Aquests treballs, encarregats per una fundació la funció de la qual era proveir de fons a les arts i la cultura, marcaran la característica que influeix fins hui en les investigacions principals: la vinculació amb les disputes sobre el paper del sector publique en la subvenció de la cultura, és a dir la seua adscripció dins de l’Economia a aquells departaments tradicionalment lligats a l’estudi de la Hisenda Pública.
Pau Rausell Köster Secció de llibre Data de publicació 2009 Llibre Un encuentro no casual : cultura, ciencias económicas y derecho Pàgines 77-85 Edició 1ª ed. Editors Carolina Asuaga Publisher Fundación de Cultura Universitaria (FCU) Capítols 5 ISBN 978-9974-2-0734-9