Les Falles Festival de València en Perspectiva de Construcció Cultural Urbana

Abstract
Ren Wang Chuan Li Secció de llibre Data de publicació 2019