Les ciutats creatives: furgant en l’eslògan

Abstract

L’any 2009, per a la Unió europea es converteix l’any de la Creativitat i la Innovació, en un moment en què el model econòmic dels primers anys del segle XXI es mostra fracassat i a punt d’espentar-nos cap a una depressió econòmica de dimensions preocupants. Es tracta d’una casualitat? o, Ens trobem davant una nova mostra “d’eventitis commemorativa” que per reiterada perd qualsevol capacitat de generar processos de transformació social? Sembla que la proposta de focalitzar l’atenció dels europeus cap a la creativitat i la innovació respon a una orientació creixent, que pràcticament des de mitjan anys noranta del segle passat, es planteja a Europa.

Pau Rausell Köster Secció de llibre Data de publicació 2009 Pàgines 77-87 Editors Félix Manito Lorite Publisher Fundación Kreanta Capítols 6 ISBN 978-84-613-2572-6