La sostenibilitat econòmica dels projectes de desenvolupament local basats en el patrimoni

Abstract
  • El treball “El passat en el seu lloc. Patrimoni arqueològic, desenvolupament i turisme” recull aportacions de les Terceres jornades de debats del Museu de prehistoria de València (Espanya). L’objectiu principal de les jornades va ser reflexionar sobre les possibilitats que ofereix una gestió turística sostenible del patrimoni arqueològic i el seu impacte en el territori. És tracta de reflexionar en quina mesura els projectes patrimonials poden trobar en l’activitat turística una via de conservació y rendibilitat cultural, social i econòmica i el paper de cadascun dels agents en aquest sistema de relacions.
Pau Rausell Köster Secció de llibre Pàgines 5-27 Editors Diputación de Valencia - Diputació de València, Museu de Prehistòria de València ISBN 978-84-7795-700-3