La renovació de les polítiques públiques i del marc regulador per al sector cultural

Abstract
Una lectura precipitada sobre els efectes de la crisi econòmica mundial sobre els sectors culturals podria apuntar al fet que atés que la cultura representa l’espai ornamental de l’acció econòmica i social, davant moments de dificultats les activitats culturals resulten prescindibles i els recursos col·lectius destinats a la cultura (les polítiques culturals) poden ser reorientats cap a altres àmbits prioritaris.
Pau Rausell Köster Secció de llibre Data de publicació 2009 Llibre El sector cultural hoy: oportunidades, desafios y respuestas Pàgines 117-132 Publisher Ministerio de Cultura de Colombia ISBN 978-958-8387-34-5