La rellevància de les Societats Musicals i la cultura en el desenvolupament territorial del Camp de Túria

Abstract

L’anàlisi social en general i l’econòmic en particular han d’anar fixant la seua atenció, cada vegada més, sobre els corders i serveis simbòlics (entre els quals s’inclou la cultura) fronts en els corders físics, perquè els primers són els que defineixen les possibilitats de desenvolupament a llarg termini i l’assoliment de nivells de competitivitat adequades dins del marc de la nova societat globalitzada de la informació. Però en aquest procés de mundialització i en el disseny de la nova societat de la informació, la cultura no és només rellevant per les seues implicacions econòmiques, sinó que la cultura constitueix també, un dels mitjans per a millorar la qualitat de vida individual i socialment. Així i tot, la cultura és un ancora efectiva i reconfortant en un món agressivament globalitzat i poc sensible a les demandes dels seus ciutadans.

Pau Rausell Köster Salvador Carrasco Arroyo Article de premsa Data de publicació 2000 Journal MIRADES al Camp de Turia Volume 2 Pages 11-19