La recuperació del patrimoni com a estratègia de desenvolupament local: l’experiència de «La Llum de les Imatges» a partir de «Camins d’Art»

Abstract

Sota el lema de ‘Turisme Cultural, desenvolupament territorial i sostenibilitat’ la Universitat de València i els Instituts d’Estudis Comarcals del País Valencià van celebrar el 2013 el seu primer congrés. El turisme és una poderosa eina generadora de riquesa i de cohesió social, que possibilita profitosos intercanvis culturals, i estimula l’autoestima i la identitat col·lectiva. Aquest volum recull una cinquantena de comunicacions d’especialistes multidisciplinaris, estructurades en tres blocs: el territori (Arqueologia, arquitectura i paisatge), el patrimoni cultural (Cultura i art), i la gestió local (Administració pública i gestió). Aquestes reflexions proporcionen un espai de reflexió on intercanviar punts de vista i entendre les diferents dinàmiques, per a enfortir la confiança mútua i magnificar els beneficis que ofereix el turisme cultural.

Julio Montagut Marqués Pau Rausell Köster Francisco Marco Serrano Secció de llibre Llibre Turisme cultural, desenvolupament local i sostenibilitat: 1r Congrés Universitat de València-Instituts d'Estudis Comarcals Pàgines 367-376 Edició 1ª ed. Editors Universitat de València Capítols Cultura, art i manifestacions ISBN 978-84-370-9252-2