La planificació cultural a les comarques centrals. El relat d’un fracàs immerescut

Abstract
El present cas de planificació cultural resulta interessant d’analitzar per dues raons. i) Es tracta de planificar un espai poc habitual; les comarques centrals valencianes, en el sentit que constitueix un territori supramunicipal però que no compta amb cap estructura administrativa/política que el governe. Més encara, estem parlant d’un territori que es distribueix per dues províncies diferents. Els atributs del territori planificat apunten amb precisió al fet que des de la perspectiva de la racionalitat instrumental de la planificació, tal com expliquem més davant, la definició del territori objecte d’aquesta planificació és l’idoni *ii) Estem parlant d’un procés d’ordenació integral del territori que, a la fi dels anys 90, reconeix sense ambages i sense dubtes, que la dimensió cultural és una dimensió estratègica per a aquesta ordenació, aspecte i circumstància que només a hores d’ara –finals de 2006- es comença a acceptar de manera menys excepcional en els processos de planificació territorial.
Pau Rausell Köster Secció de llibre Data de publicació 2008 Llibre La planificación estratégica de la cultura en España Pàgines 357-385 Editors Félix Manito Lorite Publisher Iberautor S.R.L. / Fundación Autor Capítols 12 ISBN 978-84-8048-771-9