La cultura pot ser perjudicial per a la seua satisfacció. Turista, no visite més de tres llocs culturals al dia!

Abstract
Pau Rausell Köster Article de premsa Data de publicació 2009 Journal G+C Revista de gestión y cultura Volume 2009 Issue 2 (La Ciudad Temática) Pages 30-31