La Cultura, la Innovació i la Creativitat com a Reptes i Oportunitats per al Futur d’Europa

Abstract

Aquesta publicació presenta uns estudis sobre els impactes de la cultura al desenvolupament des de diferents perspectives i experiències. Aquests treballs responen a la necessitat d’avançar en la concreció i l’aplicació pràctica de les reflexions que s’han construint en un enfocament cultural per al desenvolupament. La incorporació de la dimensió cultural en les polítiques de desenvolupament presenta un avanç molt considerable en els últims anys a partir de les resolucions de les Nacions Unides i d’experiències molt significatives en l’àmbit dels ODM a nivell local i internacional. L’eficàcia de les polítiques de desenvolupament és una exigència de la comunitat internacional per aconseguir la reducció de la pobresa i l’exclusió, on s’han d’abordar des de totes les dimensions. Valorar els impactes de la cultura al desenvolupament adquireix actualment una necessitat a causa de les característiques pròpies de la cultura i la seva necessitat d’una major visibilitat en els processos de desenvolupament

Pau Rausell Köster Raúl Abeledo Sanchis Secció de llibre Data de publicació 2013 Llibre Impactos de la dimensión cultural en el desarrollo (Alfons Martinell Sempere (coord.)) Pàgines 101-126 Editors Girona: Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación de la Universidad de Girona : Documenta Universitaria, D.L. 2013 ISBN 978-84-9984-226-4