La cultura com a factor d’innovació socioeconòmica en el medi rural: el cas del clúster d’artesania artística de La Città Europea dei Mestieri d’Arte (CITEMA)

Abstract

Les activitats culturals i creatives constitueixen un factor de creixent rellevància per al desenvolupament dels territoris. La competitivitat en temps de globalització requereix de polítiques públiques que impulsen la innovació social i econòmica. Aquest fenomen posiciona a la cultura i a la creativitat en el centre de les estratègies de desenvolupament regional i local. Les organitzacions i els agents culturals es revelen així com promotors de la innovació de primer ordre. El món rural no és alié a aquesta dinàmica, si bé compta amb les seues pròpies especificitats. L’emprenedoria cultural en relació amb un clúster d’artesania artística a la Vall de *Chiana (Toscana, Itàlia) ens serveix per a il·lustrar i analitzar aquestes i altres qüestions. Per a això, recorrem als principals resultats generats pel projecte: la promoció del sector artesanal i de la mobilitat artística, la projecció internacional del territori, la sensibilització i dinamització social i la millora de la coordinació institucional a través de l’establiment d’accions en xarxa.

Raúl Abeledo Sanchis Vicente Coll Serrano Pau Rausell Köster Article de premsa Journal AGER: Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural Volume 2016 Issue 20 Pages 73-103 DOI 10.4422/ager.2015.15