La cultura com a eix del canvi productiu a Europa

Abstract

És pura coincidència que cinc anys després que l’Assemblea General de la UNESCO aprovés el Conveni sobre la Protecció i Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals, una de les pedres angulars d’aquest document, es posi en dubte per molts dels països signants?

Revista Data de publicació 2014 Pages 6-9