La contribució d’activitats culturals i creatives per a modelar l’espai socioeconòmic europeu

Abstract

El projecte Atles Econòmic de la Cultura Brasilera cerca, principalment, mesurar l’impacte dels Sectors Cultural i Creatiu (SCC) en l’evolució de l’economia brasilera. Aquest esforç s’organitzarà entorn a quatre eixos temàtics: empreses culturals, mercat laboral, polítiques públiques i comerç internacional. En totes les variables, es privilegiarà l’anàlisi entorn de les retallades sectorials i regionals.

Raúl Abeledo Sanchis Secció de llibre Data de publicació 2017 Llibre Atlas Econômico da Cultura Brasileira: Metodologia II Pàgines 49-73 Publisher UFRGS Capítols 3