La Ciutat. Economia, Espai, Societat i Medi Ambient

Abstract

Volíem posar en circulació un text sobre la ciutat que fora assequible als estudiants de grau i això ens obligava a utilitzar un llenguatge accessible i a minimitzar lèxics excessivament especialitzats (slangs), anglicismes innecessaris i formulacions excessivament abstractes i/o expressades en llenguatge matemàtic. Però a més teníem l’arriscada intenció d’abordar la ciutat com a objecte d’estudi i no com a camp d’aplicació de tal o tal altra disciplina. Preteníem una aproximació al fet de la ciutat -al nostre planeta urbà- relativament holística, pluridisciplinari o, si es vol, transversal, fins on els nostres coneixements ho permeteren, aportant fins i tot alguns suggeriments sobre la gran aportació que al coneixement de la ciutat fan altres matèries que estaven i estan fora del nostre àmbit com la literatura, la pintura, la fotografia o el cinema per citar només alguns exemples. El text, per tant, tenia i té vocació de ser útil per a estudiants de disciplines pròximes però alhora distants (l’economia, la història, la geografia, el turisme, la sociologia, la ciència política, les ciències ambientals i fins i tot l’arquitectura) i això, a més de reflectir-se en el títol de l’obra, ens exigia un ulterior esforç de claredat. I, ja posats, podíem intentar que el text fora comprensible per al públic interessat. Perdíem necessàriament en profunditat però guanyàvem bastants enters en la funció ineludible de difusió cultural d’una matèria tan popular com maltractada per excés de fraccionament disciplinar. Una decisió addicional va ser la d’evitar la temptació d’oferir un text tancat on només hi haguera respostes i no preguntes. Això explica la presència de l’apartat de “qüestions a debat” en cada bloc temàtic.

Llibre City Valencia Edition 1ª ed. Editors Josep Sorribes Publisher Tirant Humanidades ISBN 9788415442844