La ciutat de les arts i les ciències de valència i el turisme cultural

Abstract
Des de l’oferta, el turisme cultural com a element subjecte a la planificació, és un fenomen que apareix com a resultat directe de l’evolució dels mercats turístics. La maduració dels productes turístics més convencionals obliga a buscar alternatives que mantinguin les taxes de rendibilitat i que donin respostes a demandes cada vegada més exigents, segmentades i variables. Aquest nou paradigma redueix la dependència d’uns pocs destins els principals avantatges dels quals són l’existència d’excel·lents zones costaneres i dibuixa un mercat molt més dinàmic i competitiu on la planificació turística possibilita majors dots de creativitat.
Secció de llibre Data de publicació 2004 Llibre Casos de turismo cultural: de la planificación estratégica a la gestión del producto Pàgines 361-390 Editors Josep Font Sentias Publisher Ariel Capítols 14 ISBN 84-344-5202-2