Informe 2021 de ceramistes de la Comunitat Valenciana. Dades i conclusions.

Abstract

En general, en el marc de la Unió Europea, l’artesania en general i la ceràmica com a expressió artística amb impactes en l’articulació social i econòmica del territori tenen un reconeixement social i un suport institucional limitat.
La ceràmica és una de les formes d’art i artesania més antigues creades per la humanitat,
i hui dia els coneixements tècnics de la ceràmica s’han estés gradualment per tot el món, creant districtes i agrupacions d’artistes, artesans, associacions, escoles artístiques i museus. S’han construït i consolidat xarxes nacionals i internacionals a través de col·laboracions culturals, productives i institucionals, desenvolupant contactes i cooperació, organitzant i promovent esdeveniments com a festivals, mercats, tallers, simposis, exposicions i premis. La ceràmica artística representa una part central de la tradició europea, i des del punt de vista productiu es compon principalment per petites empreses i microempreses que es van veure afectades per la crisi econòmica de 2008 i per la competència de la producció a baix cost.

Pau Rausell Köster Jordi Sanjuán Belda Aitana Cabedo Pérez Informe Data de publicació 2021 Pages 27 Institution ADN CERÁMICO