Impactrimoni: tecnologies de la informació aplicades a la valoració de l’impacte econòmic de la cultura

Abstract

Es proposa un servei d’informació, Impactrimoni , que avalua l’impacte econòmic que un museu, biblioteca, festival o element patrimonial genera sobre el territori. A partir de la informació continguda en les taules input-output i les dades proporcionades pel propi usuari a través de qüestionaris, Impactrimoni estima els efectes directes, indirectes i induïts per a quantificar l’impacte. Es descriuen els principals elements que configuren l’arquitectura i la interfície del sistema.

Article de premsa Journal Economía de la información Volume 22 Issue 4 Pages 309-314 DOI https://doi.org/10.3145/epi.2013.jul.06