Impacto económico y social de las sociedades musicales en la Meseta de Requena-Utiel

Abstract

Les societats musicals conformen una dels senyals d’identitat valenciana rellevant, a causa del gran arrelament que tenen en la nostra Autonomia, per això van ser declarades “bé de rellevància local” en 2011, i a partir de llavors s’està treballant perquè siguin declarades “bé d’interès cultural”. Les SSMM aglutinen una sèrie de particularitats, propietats i conceptes que les fan úniques i que inclouen accions com l’associacionisme, el treball voluntari, la producció i la formació musical, les activitats recreatives, etc., provocant amb tot l’output generat un impacte econòmic i social sobre la població i la comarca. En aquest treball, volem incidir en algunes de les conseqüències que tenen les SSMM a la comarca de la Meseta de Requena-Utiel.

Julio Montagut Marqués Pau Rausell Köster Journal Article Data de publicació 2018 Journal Oleana Cuadernos de Cultura Comarcal Volume Año 2018 Issue 32 Pages 293-310