Impacte econòmic i social de les societats musicals a la Meseta de Requena-Utiel

Abstract

Les societats musicals són una dels senyals d’identitat valenciana més importants, per l’arrelament que tenen en la nostra Comunitat Autònoma, per la qual cosa van ser declarades “bé de rellevància local” en 2011, i des de llavors s’està treballant perquè siguen declarades “bé d’interés cultural”. Els SSMM aglutinen una sèrie de particularitats, propietats i conceptes que els fan únics i que inclouen accions com l’associacionisme, el voluntariat, la producció i formació musical, les activitats lúdiques, etc., provocant amb tota la producció generada un impacte econòmic i social en la població i a la comarca. En aquest treball volem centrar-nos en algunes de les conseqüències dels SSMM a la comarca de la Meseta de Requena-Utiel.

Julio Montagut Marqués Article de premsa Data de publicació 2018 Journal Oleana Cuadernos de Cultura Comarcal Volume Año 2018 Issue 32 Pages 293-310