Com la cultura alimenta la innovació industrial? Una avaluació estratègica del projecte del sistema creatiu

Abstract

Com poden les indústries culturals i creatives (ICC) proporcionar solucions innovadores a la indústria tèxtil i de la confecció (TCC)?

CreativeWear és un projecte Interreg MED destinat a revitalitzar la indústria tèxtil i de la confecció (TCC) en crisi mitjançant la participació de les comunitats creatives, la millora del patrimoni cultural i l’adopció de cadenes de valor orientades al client.

Aquest llibre avalua les activitats i resultats del projecte CreativeWear i la seva capacitat per introduir canvis en organitzacions creatives i tèxtils, l’ecosistema d’innovació regional i les estratègies de cooperació transnacional. En aquest sentit, intentem respondre a les següents preguntes:

Quines són les proves clau del mercat descobert durant el projecte CreativeWear?

S’han complert les expectatives i els objectius del projecte?nbspnbsp;Quines qüestions no esperades han sorgit?

Quines lliçons i recomanacions proporcionen als responsables polítics i estratègies d’especialització regional?

Raúl Abeledo Sanchis Óscar M. Blanco Sierra Maria Sendra Moreno Guillem Bacete Armengot Llibre Data de publicació 2019 City Valencia ISBN 978-84-09-12324-7