Finançament de la cultura local

Abstract

Aquest any 2019 commemorem el 40 aniversari de les primeres eleccions municipals en el marc de la Constitució de 1978. Des de la recuperació de la democràcia a Espanya, les polítiques culturals han jugat un paper fonamental en el desenvolupament dels drets ciutadans, la cohesió social i l’articulació territorial. L’ICE 2019 vol destacar el paper de la cultura en la construcció de la nostra democràcia, enfocant-se en el quaranta aniversari de la política cultural local dels ajuntaments democràtics. Creiem que és important destacar el paper de la cultura en la construcció de l’Espanya moderna i de la convivència basada en valors compartits.

Pau Rausell Köster Secció de llibre Data de publicació 2019 Llibre El estado de la cultura en España 2019. Cultura local, democracia, desarrollo. Pàgines 69-78 Editors Enrique Bustamante (coord.) Publisher Observatorio de Cultura y Comunicación. Fundación Alternativas. Capítols Parte I. Capítulo 4. ISBN 978-84-120248-0-7