Explorant les oportunitats i els reptes de la política europea de disseny per a permetre la innovació. El cas del projecte Designscapes

Abstract

La política de disseny per a la innovació i la prosperitat ha estat reconeguda i adoptada a tot el món. La literatura existent sobre la política de disseny sol adoptar una perspectiva descendent per a analitzar els components del sistema d’innovació del disseny i ignora les necessitats pràctiques dels professionals. El nostre estudi pretén explorar les oportunitats i els reptes potencials de les polítiques de disseny per a la innovació facilitada pel disseny des d’una perspectiva ascendent. En primer lloc, analitzem el paper facilitador del disseny en el context del disseny com a entrada, sortida i procés d’innovació, posant l’accent en la concepció de la innovació facilitada pel disseny; posteriorment, es revisen les polítiques europees de disseny quant a característiques, prioritats i estratègies a nivell comunitari, nacional i regional. Basant-nos en múltiples estudis de casos sobre l’anàlisi DAFO de 50 iniciatives europees d’innovació en disseny, resumim vuit dimensions de factors DAFO -organització, producció, rendiment, coneixement, entorn, mercat, tecnologia i institució- per a identificar les principals fortaleses, febleses, oportunitats i amenaces a les quals s’enfronten els professionals i debatem els factors comuns i específics que podrien influir en la identificació de les forces DAFO tenint en compte els factors del país i del sector. Es conclou que la política europea de disseny es troba en una transició intergeneracional des de la sensibilització fins al desenvolupament de capacitats, la qual cosa exigeix polítiques més coordinades per a abordar les oportunitats i els reptes actuals.

Article de premsa Data de publicació 2020 Journal Sustainability Volume 12 Issue 12 DOI 10.3390/su12125132