Estructura Presupuestaria, Dimensión e Impacto Económico de las Sociedades Musicales en la Comunidad Valenciana.

Abstract

A pesar que uns certs clixés transmeten la idea que les Societats Musicals apareixen tradicionalment associades a espais premoderns, lligats a model socioeconòmic d’origen rural, les SSMM mostren una vitalitat sorprenent i els seus espais de creixement són les ciutats mitjanes i grans. Cal tindre en compte que les SSMM tracten amb la música que constitueix un llenguatge universal –globalitzable-, que representa l’únic àmbit de vertadera democratització del consum cultural, i que resulta atractiva per a les generacions joves (molt més que altres expressions