Estratègia Comboi: espais col·laboratius en xarxa

Abstract

La paraula ‘Comboi’ fa referència a la capacitat popular d’aprofitar recursos, revelar oportunitats en l’escassetat i superar les adversitats col·lectivament. D’ací sorgeix la idea d’una Economia del Comboi basada en el desenvolupament coordinat d’aquestes iniciatives comunitàries espontànies, donant-los allí suport incentivant perquè es convertisquen elements de desenvolupament urbà. En aquest text presentem l’experiència d’Estratègia Comboi i la seua aplicació en el Barri antic de Xàbia (Alacant). Estratègia Comboi és una iniciativa urbana i empresarial per a facilitar emprendre i reactivar economies locals. És també una eina col·laborativa que permet als professionals accedir a l’espai, aportar vida al carrer i generar dinàmiques de treball en xarxa en el qual compartir talent i experiència.

Ramón Marrades Secció de llibre Data de publicació 2013 Llibre Ciudadanía empoderada: cultura y participación para el desarrollo local (Territori i poblacio, 4) Pàgines 273-287 Editors Editorial Germania ISBN 978-84-16044-25-2