Estimació de l’impacte económic dels museus a través de les noves tecnologies de la informació; el cas del museu Ene. Tèrmica

Abstract

Cada vegada és més necessari posar en relleu el potencial de la cultura com a motor del desenvolupament econòmic i la seua capacitat per a generar ingressos i crear ocupació. Per aquest motiu, en aquest treball s’avalua l’impacte econòmic del museu Ena.Tèrmica sobre el territori en el qual se situa, Ponferrada (Comunitat de Castella i Lleó, Espanya). Per a aconseguir aquest objectiu, l’estimació dels diferents tipus d’efectes necessaris per a determinar l’impacte de les activitats econòmiques vincules a l’existència d’Ena.Tèrmica es realitza, sobre la base de la metodologia de les Taules Input-Output, mitjançant l’eina Impactrimonio, una aplicació implementada sobre una plataforma web. Els resultats obtinguts indiquen que entre les activitats del museu i els fluxos de demanda desplegats per l’efecte arrossegue dels visitants es va generar, entre els anys 2011 i 2012, un increment de la producció de més de 15 milions d’euros, un increment de les rendes de la població de quasi 10 milions d’euros i un augment de l’ocupació de 327 ocupacions.

Vicente Coll Serrano Pau Rausell Köster Raúl Abeledo Sanchis Article de premsa Journal Transinformação Volume 27 Issue 3 Pages 265-276 DOI 10.1590/0103-37862015000300008