Estadística aplicada a la investigació en cultura

Abstract
Pau Rausell Köster Julio Montagut Marqués Tomás Minyana Beltrán Informe Data de publicació 2013 City València Institution Econcult